دوره شاسی بدنه و انتقال قدرت

باسلام خدمت دوستان گرامی

در اینجا فیلم های آموزش شاسی بدنه و انتقال قدرت بر اساس پژو ۴۰۵ آورده شده است این فیلم ها در کلاس ضمن خدمت کشوری برگزار شده در شهریور سال ۱۳۹۳ گرفته شده است مدرس بخش شاسی و بدنه این دوره استاد صیاد نصیری از بزگان خودرو  این مملکت می باشد امیدواریم این فیلم ها بتواند گامی در راستای آموزش خودرو بردارد

پاور پوینت های آماده شده توسط مهندس مقدّسی (سرگروه مکانیک خودرو استان البرز) جهت آموزش قسمت شاسی و بدنه ی کتاب تکنولوژی شاسی و بدنه 

 • فایلهای پاور پوینت دوره شاسی و بدنه آماده شده توسط مهندس مقدّسی

این فایلها  که از نکات بیان شده توسط مهندس نصیری (مولف کتاب) در دوره  آموزشی ضمن خدمت کشوری برگرفته شده است ، جهت استفاده در دوره آموزشی ضمن خدمت و همچنین آموزش دانش آموزان بسیار مفید می باشد.

 

۱- فایل آموزش فصل ۶ ( شاسی ، بدنه و رنگ) download_button

۲- فایل آموزش فصل ۷ ( سیستم تعلیق )          download_button

۳- فایل آموزش فصل ۸ ( سیستم فرمان )         download_button

۴- فایل آموزش فصل ۹ ( سیستم ترمز)           download_button

فیلم جلسه دوم کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

 • فیلمهای کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

در این جلسه به مبحث نیرو های وارد بر خودرو ، پایداری خودرو و زوایای چرخ پرداخته می شود حجم این فیلم ۳۳۸ مگابایت می باشد که جهت دانلود آسان تر به چهار قسمت تقسیم شده است، که پس از دانلود هر چهار قسمت می توانید توسط نرم افزار WinRAR فیلم را از حالت فشرده خارج سازید

۱- قسمت اول با حجم ۱۰۰ مگابایت

۲- قسمت دوم با حجم ۱۰۰ مگابایت

۳- قسمت سوم با حجم ۱۰۰ مگابایت

۴- قسمت چهارم با حجم ۳۸ مگابایت

 

فیلم جلسه سوم (قسمت اول) کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

 • فیلمهای کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

در این جلسه به مبحث سیستم تعلیق پرداخته می شود حجم این فیلم ۱۱۷ مگابایت می باشد که جهت دانلود آسان تر به دوقسمت تقسیم شده است، که پس از دانلود هر دو قسمت می توانید توسط نرم افزار WinRAR فیلم را از حالت فشرده خارج سازید

۱- قسمت اول با حجم ۱۰۰ مگابایت

۲- قسمت دوم با حجم ۱۷ مگابایت

فیلم جلسه سوم (قسمت دوم) کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

۱- قسمت اول با حجم ۱۰۰ مگابایت

۲- قسمت دوم با حجم ۴۰ مگابایت

فیلم جلسه چهارم (قسمت اول) کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

 • فیلمهای کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

در این جلسه به مبحث سیستم فرمان بندی خودرو پرداخته می شود حجم این فیلم ۱۷۴ مگابایت می باشد ، که پس از دانلود می توانید توسط نرم افزار WinRAR فیلم را از حالت فشرده خارج سازید

۱- دانلود قسمت اول جلسه چهارم با حجم ۱۷۴ مگابایت

فیلم جلسه چهارم (قسمت دوم) کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

۱- دانلود قسمت دوم جلسه چهارم با حجم ۹۸ مگابایت

فیلم جلسه پنجم کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

 • فیلمهای کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

در این جلسه به مبحث سیستم ترمز پرداخته می شود حجم این فیلم ۲۱۳ مگابایت می باشد ، که پس از دانلود می توانید توسط نرم افزار WinRAR فیلم را از حالت فشرده خارج سازید

۱- دانلود فیلم جلسه پنجم

فیلم جلسه ششم (قسمت اول) کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

 • فیلمهای کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

در این جلسه به مبحث تایرها ،کمربند ایمنی و کیسه هوا پرداخته می شود حجم این فیلم ۱۲۵ مگابایت می باشد ، که پس از دانلود می توانید توسط نرم افزار WinRAR فیلم را از حالت فشرده خارج سازید

۱- دانلود قسمت اول جلسه ششم

فیلم جلسه ششم (قسمت دوم) کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

 • فیلمهای کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

در این جلسه به مبحث  ترمزها و ایمنی خودرو پرداخته می شود حجم این فیلم ۱۶۶  مگابایت می باشد ، که پس از دانلود می توانید توسط نرم افزار WinRAR فیلم را از حالت فشرده خارج سازید

۱- دانلود قسمت دوم جلسه ششم

فیلم جلسه هفتم کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

 • فیلمهای کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

در این جلسه به مبحث ترمزهای ABS پرداخته می شود حجم این فیلم ۲۷۲ مگابایت می باشد که جهت دانلود آسان تر به سه قسمت تقسیم شده است، که پس از دانلود هر سه قسمت می توانید توسط نرم افزار WinRAR فیلم را از حالت فشرده خارج سازید

۱- قسمت اول با حجم ۱۰۰ مگابایت

۲- قسمت دوم با حجم ۱۰۰ مگابایت

۳- قسمت سوم با حجم ۱۰۰ مگابایت

فیلم جلسه هشتم کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

 • فیلمهای کلاس شاسی و بدنه استاد صیاد نصیری

در این جلسه به مبحث انتقال قدرت پرداخته می شود حجم این فیلم ۲۲۱ مگابایت می باشد که جهت دانلود آسان تر به سه قسمت تقسیم شده است، که پس از دانلود هر سه قسمت می توانید توسط نرم افزار WinRAR فیلم را از حالت فشرده خارج سازید

۱- قسمت اول با حجم ۱۰۰ مگابایت

۲- قسمت دوم با حجم ۱۰۰ مگابایت

۳- قسمت سوم با حجم ۱۰۰ مگابایت

فیلم پیاده سازی گیربکس ۴۰۵ از روی خودرو( توسط مولف کتاب کارگاه انتقال قدرت) در اینجا قرار داده شده است امیدواریم سودمند واقع شود

 • پیاده کردن گیربکس پژو 405 از روی خودرو

حجم این فیلم ۳۹۰ مگابایت می باشد که جهت دانلود آسان تر به چهار قسمت تقسیم شده است، که پس از دانلود هر چهار قسمت می توانید توسط نرم افزار WinRAR فیلم را از حالت فشرده خارج سازید

۱- قسمت اول با حجم ۱۰۰ مگابایت

۲- قسمت دوم با حجم ۱۰۰ مگابایت

۳- قسمت سوم با حجم ۱۰۰ مگابایت

۴- قسمت چهارم با حجم ۹۰ مگابایت

باز و بست گیربکس ۴۰۵

فیلم باز و بست گیربکس ۴۰۵ توسط استاد محترم  مهندس آیت ا.. محّمدی

 • فیلم باز و بست گیربکس پژو 405

در این فیلم نحوه باز کردن ، مسیر روغن کاری ، عیب یابی  و نحوه بستن گیربکس پژو ۴۰۵  توسط مهندس محمّدی به طور کامل شرح داده می شود

حجم این فیلم  ۴۳۸  مگابایت می باشد که به ۵ قسمت تقسیم گردیده ، ابتدا تمام فایلها را دانلود نموده و سپس توسط نرم افزار WinRAR آنها را از حالت فشرده خارج سازید

۱- قسمت اول با حجم ۱۰۰ مگابایت

۲- قسمت دوم با حجم ۱۰۰ مگابایت

۳- قسمت سوم با حجم ۱۰۰ مگابایت

۴- قسمت چهارم با حجم ۱۰۰ مگابایت

۵- قسمت پنجم با حجم ۳۸ مگابایت

سوار کردن گیربکس پژو ۴۰۵ بر روی خودرو

 • فیلم پیاده و سوار کردن گیربکس پژو 405 از روی خودرو

در این فیلم نحوه سوار کردن گیربکس پژو ۴۰۵ بر روی خودرو نمایش داده می شود

حجم این فیلم  ۱۷۸  مگابایت می باشد که به ۲ قسمت تقسیم گردیده ، ابتدا تمام فایلها را دانلود نموده و سپس توسط نرم افزار WinRAR آنها را از حالت فشرده خارج سازید

۱- قسمت اول را با حجم ۱۰۰ مگابایت دانلود نمایید

۲- قسمت دوم را با حجم ۷۸ مگابایت دانلود نمایید

فیلم آموزش کتاب کارگاه انتقال قدرت هنرستان توسط مولف کتاب و فیلم نحوه کارکرد سیستم ترمز دستی و تعلیق پژو ۲۰۶ توسط کارشناس آموزش ایران خودرو (مهندس رفیعی)

حجم این فیلم ۱۷۶ مگابایت می باشد که ابتدای فیلم مولف کتاب نحوه آموزش کتاب را بررسی می نماید و در انتهای فیلم مهندس رفیعی کارشناس آموزش ایران خودرو نحوه عملکرد سیستم ترمز دستی بر روی ترمزهای دیسکی و عملکرد سیستم تعلیق ۲۰۶ را شرح می دهد

۱- قسمت اول را با حجم ۱۰۰ مگابایت دانلود نمایید

۲- قسمت دوم را با حجم ۷۸ مگابایت دانلود نمایید

 جلسه ۱۱ کلاس ضمن خدمت

این جلسه به آموزش سیستم انتقال قدرت (گیربکس) کتاب تکنولوژی انتقال قدرت هنرستان می پردازد مدرس این جلسه استاد سرکاری زواره از مولفین کتاب تکنولوژی انتقال قدرت می باشد

حجم این فیلم  ۲۵۷  مگابایت می باشد که به ۳ قسمت تقسیم گردیده ، ابتدا تمام فایلها را دانلود نموده و سپس توسط نرم افزار WinRAR آنها را از حالت فشرده خارج سازید

۱- قسمت اول با حجم ۱۰۰ مگابایت

۲- قسمت دوم با حجم ۱۰۰ مگابایت

۳- قسمت سوم با حجم ۵۷ مگابایت

 جلسه ۱۲ کلاس ضمن خدمت

این جلسه به آموزش سیستم انتقال قدرت (دیفرانسیل و گاردان) کتاب تکنولوژی انتقال قدرت هنرستان می پردازد مدرس این جلسه استاد سرکاری زواره از مولفین کتاب تکنولوژی انتقال قدرت می باشد

حجم این فیلم  ۲۲۶  مگابایت می باشد که به ۳ قسمت تقسیم گردیده ، ابتدا تمام فایلها را دانلود نموده و سپس توسط نرم افزار WinRAR آنها را از حالت فشرده خارج سازید

۱- قسمت اول با حجم ۱۰۰ مگابایت

۲- قسمت دوم با حجم ۱۰۰ مگابایت

۳- قسمت سوم با حجم ۲۶ مگابایت

2 thoughts on “دوره شاسی بدنه و انتقال قدرت

 1. با سلام و عرض خسته نباشد خدمت شما دست اندر کاران این سایت
  مطالب این سایت خیلی مفید و علمی و مهندسی بود و اگر واستون مقدوره از استاد صیاد نصیری و استاد زواره فیلم های بیشتری در این سایت قرار دهید
  از برق و الکترونیک خودرو و مکانیک ماشین های سنگین در صورت امکان فیلم آموزشی توی سایت تون بگذارین
  خیلی متشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.