هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

سیستم خنک کاری خودرو

سیستم خنک کاری

صفحه ۱۴۰ پودمان سه کتاب سرویس و نگهداری

انیمیشن سیستم خنک کاری خودرو

در این انیمیشن نحوه ی عملکرد سیستم خنک کاری و عیبی یابی آن آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۴۰ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


صفحه ۱۴۰ پودمان سه کتاب سرویس و نگهداری

سیستم خنک کاری خودرو ۰۳

در این ویدئو نحوه ی عملکرد سیستم خنک کاری آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۴۰ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


صفحه ۱۴۰ پودمان سه کتاب سرویس و نگهداری

سیستم خنک کاری باز و بسته

در این ویدئو نحوه ی عملکرد سیستم خنک کاری مدار باز و بسته آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۴۰ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


صفحه ۱۴۱پودمان سه کتاب سرویس و نگهداری

سیستم خنک کاری خودرو ۰۱

در این ویدئو نحوه ی عملکرد سیستم خنک کاری و عیبی یابی آن آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۴۱ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


صفحه ۱۴۱پودمان سه کتاب سرویس و نگهداری

نحوه ی عملکرد سیستم خنک کاری و عیب یابی آن ۰۲

در این ویدئو نحوه ی عملکرد سیستم خنک کاری و عیبی یابی آن توسط مهندس صیاد نصیری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۴۱ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


صفحه ۱۴۵ پودمان سه کتاب سرویس و نگهداری

بررسی سطح مایع خنک کاری

در این ویدئو نحوه ی بازدید سطح مایع سیستم خنک کاری آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۴۵ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


صفحه ۱۴۶پودمان سه کتاب سرویس و نگهداری

طریقه ی کار با دستگاه رفلکتومتر

در این ویدئو نحوه ی کار با دستگاه رفلکتومتر برای اندازه گیری نقطه ی انجماد مایع خنک کاری (آب و ضد یخ) آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۴۶ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


صفحه ۱۴۸ پودمان سه کتاب سرویس و نگهداری

اندازه گیری میزان خورندگی آب رادیاتور به کمک مولتی متر

در این ویدئو نحوه ی اندازه گیری میزان خورندگی آب رادیاتور به کمک مولتی متر آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۴۸ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


صفحه ۱۵۳ پودمان سه کتاب سرویس و نگهداری

تست فشار رادیاتور

در این ویدئو نحوه ی اندازه گیری فشار رادیاتور آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۵۳ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


صفحه ۱۵۸ پودمان سه کتاب سرویس و نگهداری

هواگیری سیستم خنک کاری با دستگاه ۰۱ ( انگلیسی)

در این ویدئو نحوه ی هواگیری سیستم خنک کاری به کمک دستگاه آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۵۸ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


صفحه ۱۵۸ پودمان سه  کتاب سرویس و نگهداری

پر کردن مایع خنک کاری رادیاتور با دستگاه (انگلیسی)

در این ویدئو نحوه ی پر کردن مایع سیستم خنک کاری به کمک دستگاه آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۵۸ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


صفحه ۱۵۸ پودمان سه کتاب سرویس و نگهداری

تعویض مایع خنک کاری موتور با دستگاه (انگلیسی)

در این ویدئو نحوه ی تعویض مایع خنک کاری موتور به کمک دستگاه آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۵۸ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


صفحه ۱۵۹ پودمان سه کتاب سرویس و نگهداری

تعویض مایع خنک کاری موتور پژو ۴۰۵ بدون دستگاه

در این ویدئو نحوه ی تعویض مایع خنک کاری موتور پژو ۴۰۵ بدون دستگاه آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۵۹ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


صفحه ۱۵۹ پودمان سه کتاب سرویس و نگهداری

تعویض مایع خنک کاری موتور بدون دستگاه (انگلیسی)

در این ویدئو نحوه ی تعویض مایع خنک کاری موتور بدون دستگاه آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۵۹ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش سیستم خنک کاری خودرو و عیب یابی آن به صورت کامل

در این فیلم نحوه ی کار سیستم خنک کاری خودرو و عیب های متداول و نجوه ی عیب یابی آن آموزش داده می شود و همچنین در مورد ضد یخ ها نیز مطالبی بیان می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.