هنرستان خاتم بمپور

با سلام خدمت هنرجویان گرامی هنرستان خاتم بمپور
تلاش و امید آینده را می سازد ، ما امیدواریم شما با تلاش و امید به آینده بتوانید آینده ی خوبی را برای خودتان بسازید.
لطفا برای ورود به صفحه ی آزمونهای معلم خود بر روی نام او کلیک نمایید.
۱- مهندس رضایی
۲- مهندس حمید رضا خدایاری
۳- مهندس شیرمحمد خدایاری
۴ – مهندس پاسدار
۵- مهندس شاهدوست
۶- مهندس ایرج خدایاری
۷- استاد میردوستی
۸- استاد عزیزاله دیر ریکی
۹- استاد شیهکی
۱۰ – مهندس آبده

بیایید با مصرف کمتر کاغذ طبیت را حفظ نماییم

  • قطع هر درخت قطع یک زندگی است