بایگانی ماهیانه: اسفند ۱۳۹۲

گروه های برتر هنرستان

بنام یزدان هستی بخش

در کارگاه مهارت تعمیر اتومبیلهای سواری در بین بچه های کلاس دوم خودرو مسابقه ای بر گزار می نماییم ، کلاس ۱۶ نفره را به چهار گروه تقسیم نموده و برای هر گروه یک سرگروه مشخص می نماییم ، به هر کدام از دانش آموزان فیلمهای آموزشی تعمیر موتور را می دهیم و هر دانش آموز موظف است از هر فایل  ۲۵ دقیقه ای حد اقل ۱۵ سوال در آورد ، سرگروه ناظر این کار است ؛ در روز مسابقه اعضای هر گروه با هم  مشورت نموده و از بین سوالاتی که از فیلمها استخراج نموده اند ۲۰ سوال را انتخاب می نمایند ، در زمان مسابقه هر دو گروه  رو بروی هم قرار گرفته و از یکدیگر سوال می پرسند و معلم به عنوان ناظر و داور نمرات را یاد داشت می نماید و  سپس گروه های برنده با هم و گروههای بازنده با هم مسابقه می دهند  تا گروه اول تا چهارم مشخص شود ، در پایان تنبیه گروه آخر آن است که در همان هفته نظافت کارگاه را انجام دهد و هر گروه که دوهفته پشت سرهم رتبه ی اول را کسب نمود می تواند در زمان کارگاه یک ساعت فوتبال بازی نماید.

واما گرو های این هفته :

گروهی که رتبه اول را کسب نمودند آقایان آشوری (سرگروه) ، اژدری ماریان ، قلندری ، شیرمحمّدی

گروه آقای آشوری
گروه آقای آشوری

 

گروهی که رتبه دوم را کسب نمودند آقایان علیپور (سرگروه ) ، حسین زاده ، حسن صداقتی پشاوک ، محمّد صداقتی پشاوک

گروه آقای براق علیپور
گروه آقای براق علیپور

و گروهی که رتبه سوم را کسب نمودند آقایان چناری (سرگروه ) ، بخشی و سادات حقیقی

گروه آقای چناری
گروه آقای چناری

و گروهی که رتبه آخر را به دست آوردند آقایان  آزموده (سرگروه) ،واحدی ، خاکشور و ارفع ، که امیدواریم آقایان خاکشور و ارفع تلاش بیشتری بنمایند تا در دفعات بعدی گروه آخر نشوند

گروه آقای آزموده
گروه آقای آزموده

دوستان گرامی امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید.