تبادکان

برای داشتن ایرانی زیبا و سر افراز باید همه باهم تلاش نماییم

برای رفتن به صفحه آزمون معلم خود ، بر روی نام او کلیک نمایید.

۱- مهندس افضلی

۲– مهندس جمالی

۳- مهندس نوروزی

۴- استاد وجدانی

 

  • قطع هر درخت قطع یک زندگی است