ناحیه ۴

هنرجویان گرامی جهت رفتن به صفحه ی آزمون ، بر روی نام معلم خود کلیک نمایید.

۱- مهندس اکبری

  • قطع هر درخت قطع یک زندگی است