بایگانی دسته: سوخترسانی

فایلهای مربوط به سوخترسانی در اینجا قرار می گیرد

سیستم سوخترسانی (انژکتورها ۲)

 

سنسورها

 

سنسور دور موتور یا موقعیت میل لنگ (Engine Speed Sensor)

ECU  از اطلاعات این سنسور برای موارد زیر استفاده می نماید:

 ۱- محاسبه زمان جرقه زنی و پاشش سوخت

 ۲- محاسبه دور موتور

 ۳- تنظیم دور آرام

 ۴- تشخیص حالت موتور

ادامه خواندن سیستم سوخترسانی (انژکتورها ۲)

سیستم انژکتوری خودرهای سواری

آشنایی اجمالی با پدیده های موتور

سیکل احتراق در موتورهای بنزینی جرقه ای chaharzaman   در موتورهای چهار زمانه بنزینی پدیده های موتور در چهار زمان یا به عبارت دیگر در چهار کورس صورت می گیرد که عبارتند از :

ادامه خواندن سیستم انژکتوری خودرهای سواری