هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

آموزش سیستم اگزوز (پودمان سه کتاب تعمیرات مکانیکی)

آموزش سیستم اگزو ( پودمان ۳ کتاب تعمیرات مکانیکی) قسمت اول

در این ویدئو که توسط مهندس بهروز خطیبی نویسنده ی کتاب تعمیرات مکانیکی و سرگروه مکانیک خودرو شهرستان های استان تهران تهیه گردیده است پودمان ۳ کتاب تعمیرات مکانیکی موتور پایه دهم مکانیک خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش سیستم اگزو ( پودمان ۳ کتاب تعمیرات مکانیکی) قسمت دوم

در این ویدئو که توسط مهندس بهروز خطیبی نویسنده ی کتاب تعمیرات مکانیکی و سرگروه مکانیک خودرو شهرستان های استان تهران تهیه گردیده است پودمان ۳ کتاب تعمیرات مکانیکی موتور پایه دهم مکانیک خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش سیستم اگزو ( پودمان ۳ کتاب تعمیرات مکانیکی) قسمت سوم

در این ویدئو که توسط مهندس بهروز خطیبی نویسنده ی کتاب تعمیرات مکانیکی و سرگروه مکانیک خودرو شهرستان های استان تهران تهیه گردیده است پودمان ۳ کتاب تعمیرات مکانیکی موتور پایه دهم مکانیک خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش سیستم اگزو ( پودمان ۳ کتاب تعمیرات مکانیکی) قسمت چهارم

در این ویدئو که توسط مهندس بهروز خطیبی نویسنده ی کتاب تعمیرات مکانیکی و سرگروه مکانیک خودرو شهرستان های استان تهران تهیه گردیده است پودمان ۳ کتاب تعمیرات مکانیکی موتور پایه دهم مکانیک خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش سیستم اگزو ( پودمان ۳ کتاب تعمیرات مکانیکی) قسمت پنجم

در این ویدئو که توسط مهندس بهروز خطیبی نویسنده ی کتاب تعمیرات مکانیکی و سرگروه مکانیک خودرو شهرستان های استان تهران تهیه گردیده است پودمان ۳ کتاب تعمیرات مکانیکی موتور پایه دهم مکانیک خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش سیستم اگزو ( پودمان ۳ کتاب تعمیرات مکانیکی) قسمت ششم

در این ویدئو که توسط مهندس بهروز خطیبی نویسنده ی کتاب تعمیرات مکانیکی و سرگروه مکانیک خودرو شهرستان های استان تهران تهیه گردیده است پودمان ۳ کتاب تعمیرات مکانیکی موتور پایه دهم مکانیک خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش سیستم اگزو ( پودمان ۳ کتاب تعمیرات مکانیکی) قسمت هفتم

در این ویدئو که توسط مهندس بهروز خطیبی نویسنده ی کتاب تعمیرات مکانیکی و سرگروه مکانیک خودرو شهرستان های استان تهران تهیه گردیده است پودمان ۳ کتاب تعمیرات مکانیکی موتور پایه دهم مکانیک خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


سیستم اگزوز خودروهای سواری (زیرنویس فارسی) قسمت سوم

در این ویدئو نحوه ی کار سیستم اگزوز از موتور تا خروجی به جو که شامل مانیفولد دود، کاتالیست، لوله ها و انباره یا همان صدا خفه کن می باشد شرح داده شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان سه تعمیرات مکانیکی موتور (سیستم اگزوز) قسمت اول

در این ویدئو سیستم اگزوز خودرو و نحوه ی کار آن توسط مهندس سعید دهقان هنرآموز محترم رشته مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید باهنر شهرستان نی‌ریز استان فارس آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان سه تعمیرات مکانیکی موتور (سیستم اگزوز) قسمت دوم

در این ویدئو سیستم اگزوز خودرو و نحوه ی کار آن توسط مهندس سعید دهقان هنرآموز محترم رشته مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید باهنر شهرستان نی‌ریز استان فارس آموزش داده می شود .

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان سه تعمیرات مکانیکی موتور (سیستم اگزوز) قسمت سوم

در این ویدئو سیستم اگزوز خودرو و نحوه ی کار آن توسط مهندس سعید دهقان هنرآموز محترم رشته مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید باهنر شهرستان نی‌ریز استان فارس آموزش داده می شود .

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان سه تعمیرات مکانیکی موتور (سیستم اگزوز) قسمت چهارم

در این ویدئو سیستم اگزوز خودرو و نحوه ی کار آن توسط مهندس سعید دهقان هنرآموز محترم رشته مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید باهنر شهرستان نی‌ریز استان فارس آموزش داده می شود .

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان سه تعمیرات مکانیکی موتور (سیستم اگزوز) قسمت پنجم

در این ویدئو سیستم اگزوز خودرو و نحوه ی کار آن توسط مهندس سعید دهقان هنرآموز محترم رشته مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید باهنر شهرستان نی‌ریز استان فارس آموزش داده می شود .

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان سه تعمیرات مکانیکی موتور (سیستم اگزوز) قسمت ششم

در این ویدئو سیستم اگزوز خودرو و نحوه ی کار آن توسط مهندس سعید دهقان هنرآموز محترم رشته مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای شهید باهنر شهرستان نی‌ریز استان فارس آموزش داده می شود .

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.