هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

پودمان چهار کتاب سرویس و نگهداری خودرو

در این صفحه آموزش های ارائه شده توسط سه هنرآموز عزیز و بزرگوار به ترتیب قرار داده شده است

فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت اول (مهندس مظاهری)

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس مظاهری تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۷۹تا صفحه ۱۸۲ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


جهت دیدن فیلم های آموزشی مربوط به این قسمت کلیک نمایید (۱)


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت دوم (مهندس مظاهری)

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس مظاهری تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۸۳ تا صفحه ۱۸۴ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت سوم (مهندس مظاهری)

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس مظاهری تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۸۴ تا صفحه ۱۸۶ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت چهارم  (مهندس مظاهری)

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای  مهندس مظاهری تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۸۶ تا صفحه ۱۸۸ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی نحوه ی کمپرس گیری موتور

در این ویدئو که در صفحه ی ۱۸۹ آمده است نحوه ی کمرس گیری سیلندر موتور نمایش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


کمپرس سنجی سیلندر ۰۱

در این ویدئو نحوه ی کمپرس سنجی سیلندر های موتور آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۸۹ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


جهت دیدن فیلم های کمکی مربوط به این قسمت کلیک نمایید (۲)


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت پنجم  (مهندس مظاهری)

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس مظاهری تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۸۸تا صفحه ۱۹۶ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت ششم  (مهندس مظاهری)

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس مظاهری تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۹۶  تا صفحه ۱۹۸ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلر گیری سوپاپ ها ی موتور پراید

در این ویدئو نحوه ی فیلر گیری موتور پراید نمایش داده می شود. این فیلم جهت آموزش در صفحه ۱۹۶ کتاب سرویس و نگهداری خودرو استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت هفتم  (مهندس مظاهری)

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس مظاهری تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۹۸ تا صفحه ۲۰۱ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


شیم گیری (فیلر) سوپاپ ها ی موتور پژو ۴۰۵

در این ویدئو نحوه ی شیم گیری موتور پژو ۴۰۵ نمایش داده می شود. این فیلم جهت آموزش در صفحه ۱۹۶ کتاب سرویس و نگهداری خودرو استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت هشتم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس مظاهری تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۲۰۱ تا صفحه ۲۰۳ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت اول

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس بادروج تهیه گردیده است پودمان چهارم از از صفحه ۲۰۳ تا صفحه ۲۰۵  تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت دوم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس مظاهری تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۲۰۵ تا آخر پودمان تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


جهت دیدن فیلم های کمکی مربوط به این قسمت کلیک نمایید (۳)فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت اول (مهندس همت خانلو)

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس همت خانلو تهیه گردیده است پودمان چهارم کتاب سرویس و نگهداری از ابتدا (صفحه ۱۶۶ ) تا صفحه ی ۱۶۸ تدریس می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت دوم (مهندس همت خانلو)

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس همت خانلو تهیه گردیده است پودمان چهارم کتاب سرویس و نگهداری از صفحه ی ۱۶۸ تا صفحه ی ۱۶۹ تدریس می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت سوم (مهندس همت خانلو)

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس همت خانلو تهیه گردیده است پودمان چهارم کتاب سرویس و نگهداری از صفحه ۱۶۹ تا صفحه ۱۷۰ تدریس می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت چهارم  (مهندس همت خانلو)

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس همت خانلو تهیه گردیده است پودمان چهارم کتاب سرویس و نگهداری از صفحه ۱۷۱ تا صفحه ۱۷۳ تدریس می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.