هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

پودمان پنج سیستم های برقی خودرو

 

آموزش مدار برف پاک کن

در این ویدئو که توسط  شبکه آموزش تهیه گردیده است مدار برف پاک کن آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


کتاب سیستم های برقی خودرو.مکانیک خودرو هنرستان.آموزش نقشه خوانی، برف پاک کن۱

در این ویدئو نقشه خوانی آموزش داده  می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


کتاب سیستم های برقی خودرو.مکانیک خودرو هنرستان.آموزش نقشه خوانی، برف پاک کن۲

در این ویدئو صفحه ۲۴۶ واحد یادگیری ۷ پودمان ۵  (مدار برف پاک کن تایمر دار) تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


مدار ساده برف پاک کن

در این ویدئو مدار برف پاک کن صفحه ی ۲۴۳ پودمان ۵ کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو توسط مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تدریس می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


مدار برف پاک کن تایمردار (با عملکرد تایمری BCM )

در این ویدئو مدار صفحه ی ۲۴۴ پودمان ۵ کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو توسط مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تدریس می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


عیب یابی مدار برف پاک کن تایمردار (با عملکرد تایمری BCM )

در این ویدئو عیب یابی مدار صفحه ی ۲۴۴ پودمان ۵ کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو توسط مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تدریس می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


مدار برف پاک کن تایمر دار (با تایمر مستقل) ۱

در این ویدئو مدار صفحه ی ۲۴۶ پودمان ۵ کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو توسط مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تدریس می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


مدار برف پاک کن تایمر دار (با تایمر مستقل) ۲

در این ویدئو مدار صفحه ی ۲۴۶ پودمان ۵ کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو توسط مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تدریس می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


مدار برف پاک کن اتومات دارای سنسور باران (قسمت اول)

در این ویدئو مدار صفحه ی ۲۴۷ پودمان ۵ کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو ( مدار برف پاک کن اتومات دارای سنسور باران) توسط مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تدریس می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


مدار برف پاک کن اتومات دارای سنسور باران (قسمت دوم)

در این ویدئو عیب یابی مدار صفحه ی ۲۴۴ پودمان ۵ کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو ( مدار برف پاک کن اتومات دارای سنسور باران) توسط مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تدریس می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


مدار برف پاک کن عقب

در این ویدئو مدار برف پاک کن عقب صفحه ی ۲۴۸ پودمان ۵ کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو توسط مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تدریس می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


مدار برف پاک کن پراید

در این ویدئو مدار برف پاک کن اتومبیل پراید آموزش داده شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


مدار برف پاک کن پژو

در این ویدئو مدار برف پاک کن اتومبیل پژو  آموزش داده شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش گرمکن شیشه عقب

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس اسماعیل حقگو تهیه گردیده است مبحث شیشه گرمکن تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


گرمکن الکتریکی شیشه ها

در این ویدئو توضیحاتی در مورد شیشه گرمکن اتومبیل ها ارائه شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


مدار گرمکن شیشه و آینه (پودمان ۵ برق خودرو)

ر این ویدئو عیب یابی مدار صفحه ی ۲۶۷ پودمان ۵ کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو ( مدار گرمکن شیشه و آینه ) توسط مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تدریس می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


مدار گرمکن شیشه عقب پراید

در این ویدئو مدار گرمکن شیشه عقب اتومبیل پراید آموزش داده شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


مدار گرمکن شیشه عقب پژو

در این ویدئو مدار گرمکن شیشه عقب اتومبیل پژو  آموزش داده شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش مدار بوق

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس اسماعیل حقگو تهیه گردیده است مبحث مدار بوق تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


واحد یادگیری ۸ پودمان ۵ برق خودرو (بوق)

در این ویدئو عیب یابی مدار بوق خودرو (واحد یادگیری ۸)  پودمان ۵ کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو توسط مهندس امیر دستجانی هنرآموز هنرستان والفجر شهر قم تدریس می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


مدار بوق پراید

در این ویدئو مدار بوق اتومبیل پراید آموزش داده شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


مدار بوق پژو

در این ویدئو مدار بوق اتومبیل پژو  آموزش داده شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.