هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

سیستم سوخترسانی (۳)

انواع سیستمهای سوخت رسانی (باتوجه به محل قرارگیری پمپ بنزین)

sookhtresani 01

 

sookhtresani 02

محل قرارگیری پمپ بنزین در داخل باک و یا خارج از آن می باشد.

 

full pomp 02

فیلتر بنزین (Fuel Filter)

محل قرارگیری فیلتر سوخت بعد از پمپ بنزین و قبل از ریل سوخت می باشد.
در خودروهای پژو ۴۰۵ ، سمند، پژو پارس، پیکان با ECUی مدل S2000 و پژو RD زیر اتاق خودرو و نزدیک به باک، در پیکان با ECUی مدل SL96 جای بوستر قدیم و زیر جعبه فیوز و در خودروی ۲۰۶ درزیر اتاق، سمت شاگرد سرنشین عقب نصب شده است.

فیلتر

ریل سوخت رسانی (Fuel Rail)

محل قرارگیری ریل سوخت در بالای موتور و برروی قسمت قوسی شکل منیفولد هوای ورودی و در نزدیکی سرسیلندر می باشد.  ریل سوخت با استفاده از پیچ برروی منیفولد هوای ورودی نصب گردیده است.

ریل سوخت

رگلاتور فشار سوخت (Fuel Pressure Regulator)

محل قرارگیری رگلاتور فشار سوخت در انتهای ریل سوخت رسانی می باشد.
در خودروی ۲۰۶ رگلاتور در روی مجموعه ی پمپ بنزین نصب گردیده است.

Fuel Pressure Regulator رگولاتور سوخترگلاتور فشار سوخت ، فشار سوخت را در ریل سوخت طوری تنظیم میکند که نسبت بین فشار جلو و پشت انژکتور همیشه ثابت باشد یا به عبارت دیگر اگر مکش در مانیفولد هوا زیاد شود فشار داخل ریل سوخت را به همان نسبت کاهش می دهد تا فشار نسبی ثابت بماند.

انژکتورها (Injectors)

این قطعه دارای یک سوکت دو پایه می باشد.
 پایه ۲: ولتاژ مثبت ۱۲ ولت از رله دوبل
 پایه ۱: اتصال بدنه (منفی) از طریق ECU
Injectorsمحل قرارگیری انژکتور برروی ریل سوخت رسانی می باشد.
Injectors 02 Injectors 03 انژکتور
انواع الگوهای پاشش سوخت انژکتورها

پاشش انژکتورها

مخزن کنیستر (Carbon Canister Reservoir)
محل قرارگیری این قطعه در اکثر خودروها در زیر گلگیرجلوی سمت راننده می باشد.
در خودروی پژو ۲۰۶ محل نصب آن زیر گلگیرجلوی سمت شاگرد می باشد.
Carbon Canister Reservoir 02 مخزن کنیستر

شیر برقی کنیستر (Canister Purge Valve)

این قطعه دارای یک سوکت دوپایه می باشد.

 پایه ۱: ولتاژ مثبت ۱۲ ولت از رله دوبل
 پایه ۲: اتصال بدنه (منفی) از طریق ECU

Purge Valve 1215

محل قرارگیری این قطعه در نزدیکی محل مخزن کنیستر می باشد.

Carbon Canister Reservoir 04

 

Carbon Canister Reservoir 03

 این مطلب ادامه دارد……..