هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

تعمیرات مکانیکی موتور

1- فیلم انیمیشن کارکرد خودرو

در این فیلم در زمان تقریبی 16 دقیقه به زبان ساده کار موتور و قطعات آن توضیح داده شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


2-انواع موتور های احتراق داخلی و احتراق خارجی

در این ویدئو انواع موتور های احتراق داخلی و خارجی که شامل موتور های استرلینگ ، خلائی ، جت و … می شود نمایش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


3- فیلم آموزش اصول کار موتور های دوزمانه و چهارزمانه

در این فیلم نحوه ی کار موتور های احتراقی درون سوز و برون سوز شرح داده می شود و در مورد چهارزمان و کارکرد موتور های دو زمانه و چهار زمانه توضیح داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


4- طریقه کار موتور وانکل

در این ویدئو طریقه ی کار موتور وانکل به زبان فارسی توضیح داده شده است .

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


5-فیلم آموزشی تفکیک و بررسی قطعات تشکیل دهنده موتور قسمت اول

در این ویدئو نحوه پیاده سازی موتور از روی خودرو  و  پیاده سازی سرسیلندر و باز کردن قطعات موتور بر روی موتور پراید آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


6- فیلم آموزش تفکیک و بررسی قطعات تشکیل دهنده موتور قسمت دوم

در این ویدئو نحوه باز کردن قطعات سر سیلندر ، عیب های سیستم سوپاپ ها و مکانیزم های سوپاپ بر روی موتور پراید آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


7- تفکیک و بررسی قطعات تشکیل دهنده موتور قسمت سوم

در این ویدئو تفکیک قطعات موتور بر روی موتور پراید آموزش داده می شود در این ویدئو خواهید دید 1- جدا کردن اویل پمپ از روی موتور 2- بازکردن کارتل 3- بیرون آوردن پیستون ها 4- شناسایی قطعات تفکیک شده از روی موتور و آشنایی با اصول کار آنها

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


8- تفکیک و بررسی قطعات تشکیل دهنده موتور قسمت چهارم

در این ویدئو نحوه ی عیب یابی و تعمیر یاتاقان ها ،سیلندر ها ، پیستون ها و میل لنگ آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


9- فیلم بستن و کنترل قطعات موتور قسمت اول

در این ویدئو عیب یابی و کنترل قطعات موتور (میل لنگ ، یاتاقان ها و … ) و بستن آنها آموزش داده می شود این آموزش توسط شبکه ی آموزش تهیه شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


10- بستن و کنترل قطعات موتور قسمت دوم

در این آموزش نحوه ی کنترل و بستن پیستون های موتور بر روی موتور پراید آموزش داده می شود این فیلم ها توسط شبکه ی آموزش تهیه شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


11- بستن و کنترل قطعات موتور قسمت سوم

در این فیلم نحوه ی بستن و تنظیمات سوپاپ ها ، سر سیلندر ، اویل پمپ مانیفولد ها و … بر روی موتور پرایدآموزش داده می شود، این فیلم توسط شبکه ی آموزش تهیه شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


12 – فیلم آموزش سوپاپ ها و نحوه ی تایم گیری میل سوپاپ پراید

در این فیلم در مورد سیستم عملکرد سوپاپ ها و تعویض تسمه تایم توضیحاتی داده شده است این فیلم در شبکه آموزش تهیه شده و مناسب هنرجویان و هنرآموزان و دانشجویان رشته ی مکانیک خودرو است

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


13- فیلم بازو بست موتور پراید قسمت اوّل

این فیلم توسط شرکت سایپا تهیه گردیده است و در آن نحوه ی باز و بست، عیب یابی و کنترل های مربوط به موتور خودروی پراید آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


14- فیلم بازو بست موتور پراید قسمت دوم

این فیلم توسط شرکت سایپا تهیه گردیده است و در آن نحوه ی باز و بست، عیب یابی و کنترل های مربوط به موتور خودروی پراید آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


15- فیلم آموزش بازو بست موتور پژو قسمت اول (باز کردن موتور)

در این فیلم که توسط ایران خودرو تهیه شده است نحوه ی تفکیک قطعات موتور پژو XU7JP/L3 آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


16- فیلم آموزش بازو بست موتور پژو قسمت دوم (بستن موتور)

در این فیلم که توسط ایران خودرو تهیه شده است نحوه ی بستن قطعات تفکیک شده قطعات موتور پژو XU7JP/L3 آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


 

17- تعمیر موتور ملی EF7 قسمت اوّل

در این ویدئو نحوه ی پیاده سازی موتور ملی (سمند) از روی خودرو و باز کردن آن آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


18- تعمیر موتور ملی EF7 قسمت دوم

در این ویدئو نحوه ی بستن قطعات موتور ملی (سمند ) و سوار کردن آن روی خودرو آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


19- موتور پژو 405 کاربراتوری

در این ویدئو نحوه ی باز و بست موتور پژو 405 کاربراتوری به زبان فارسی آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


20- فیلم آموزش باز و بست موتور مزدا 323 در این ویدئو نحوه ی تعمیر موتور مزدا 323 به زبان فارسی آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


21- موتور پژو مدل Motor EW 12J4

در این فیلم که به زبان فارسی می باشد عملکرد موتور Motor EW 12J4 شرح داده شده است و مکانیزم ها یی همچون مکانیز VVT یا تایمینگ متغیر سوپاپ و … که در آن به کار رفته است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


22- موتور TU خودروی پژو 206

در این فیلم که به زبان فارسی می باشد عملکرد موتور TU خودروی پژو 206 شرح داده شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


23 – اندازه گیری کمپرس سیلندر موتور

در این ویدئو نحوه ی اندازه گیری کمپرس سیلندر در یک خودروی پراید آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


24- فیلرگیری موتور پراید

در این ویدئو نحوه ی فیلر گیری خودروی پراید آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


25- عیب یابی سیستم مولد قدرت خودرو (موتور)

در این ویدئو عیب یابی موتور اتومبیل آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


26- آموزش سیستم روغن کاری موتور و انواع روغن ها

در این ویدئو نحوه ی کار مدار روغن کاری خودرو و انواع روغن های به کار رفته در خودرو و طریقه ی عیب یابی و تنظیم اویل پمپ توضیح داده می شود . این فیلم توسط شبکه ی آموزش تهیه شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


27 – آموزش سیستم خنک کاری خودرو و عیب یابی آن

در این فیلم نحوه ی کار سیستم خنک کاری خودرو و عیب های متداول و نجوه ی عیب یابی آن آموزش داده می شود و همچنین در مورد ضد یخ ها نیز مطالبی بیان می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


28 – سیستم اگزوز خودروهای سواری

در این ویدئو نحوه ی کار سیستم اگزوز از موتور تا خروجی به جو که شامل مانیفولد دود، کاتالیست، لوله ها و انباره یا همان صدا خفه کن می باشد شرح داده شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات