هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

فیلم های آموزشی هنرستان فنی

کارگاه سرویس و نگهداری خودرو های سواری

  • فیلم های آموزشی کارگاه سرویس و نگهداری خودرو های سواری

فیلم های آموزشی کاردانش

مهارت تعمیر اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

  • تعمیر اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

– مهارت برق اتومبیل درجه 2

  • تعمیر برق اتومبیل درجه 2

فیلم های آموزشی تعمیر موتور سیکلت

  • سیستم موتور( مولد قدرت) موتور سیکلت

دانلود نرم افزارآزمون مجازی خودرو

درگاه ورود به آزمون مجازی