مهارت تعمیر اتومبیل های سواری بنزینی درجه ۲

توانایی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


توانایی فلزکاری


توانایی ورقکاری دستی


توانایی لحیم کاری


توانایی کار با ابزارهای عمومی و اختصاصی


توانایی انجام پروژه پایانی دوره فلزکاری


توانایی سیم کشی مدارات ساده الکتریکی و الکترونیکی


توانایی تهیه گزارش و ترسیم نمودار فعالیت


توانایی سرویس خودرو


توانایی پیاده و سوارکردن موتور و قطعات وابسته به آن از روی شاسی خودرو


توانایی بازکردن و بستن، عیب یابی و رفع عیب موتور (مولد قدرت)


توانایی عیب یابی و رفع عیب مدار سیستم سوخت رسانی کاربراتوری


توانایی عیب یابی و رفع عیب سیستم سوخت رسانی انژکتوری


توانایی عیب یابی و رفع عیب سیستم جرقه معمولی و الکترونیکی


توانایی پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع عیب دستگاه کلاچ و گیربکس معمولی


توانایی پیاده و سوارکردن عیب یابی و رفع عیب جعبه دنده های اتوماتیک با فرمان گاورنری


توانایی پیاده و سوارکردن عیب یابی و رفع عیب انواع دیفرانسیل


توانایی پیاده و سوارکردن، عیب یابی و رفع عیب انواع میل گاردان


توانایی پیاده و سوارکردن، عیب یابی و رفع عیب انواع سیستم ترمز


توانایی پیاده و سوارکردن، عیب یابی و رفع عیب انواع جعبه فرمانهای مکانیکی


توانایی پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع انواع سیستم تعلیق اتومبیلهای سواری


توانایی تعیین مراحل و زمان انجام کار


توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار


توانایی بازرسی و کنترل درستی انجام کار


توانایی بکارگیری اصول رفتار حرفهای