هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

فیلم های آموزشی پراید

آموزش باز و بست و تنظیمات گیربکس پراید

در این فیلم نحوه ی باز و بست ، تعمیرات و تنظیمات گیربکس و دیفرانسیل پراید توسط کارشناس شرکت سایپا آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش سیستم ترمز پراید

در این فیلم نحوه ی باز و بست و تنظیمات سیستم ترمز جلو و عقب پراید آموزش داده می شود، این آموزش توسط شرکت سایپا تهیه شده است

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش باز و بست و تنظیمات جعبه فرمان پراید (فرمان کشویی)

در این فیلم نحوه ی باز و بست و تنظیمات جعبه فرمان پراید که یک جعبه فرمان کشویی است توسط شرکت سایپا آموزش داده می شود


لینک دانلود فیلم از سایت آپارات

باز و بست سیستم فنر و کمک فنر جلوی پراید

در این فیلم نحوه ی پیاده سازی و باز و بست سیستم تعلیق جلوی پراید آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– باز و بست و تعمیر تعلیق عقب پراید

در این ویدئو نحوه ی باز و بست و تعمیرات سیستم عقب شامل باز و بست اکسل فنر ها ، کمک فنر ها و … آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش سیستم سوخترسانی کاربراتوری مدار بسته (CLC)

در این ویدئو که توسط شرکت سایپا تهیه شده است سیستم سوخترسانی کاربراتوری مدار بسته آموزش داده می شود و در مورد کاتالیست کانورتور و عملکرد آن و انواع آلاینده های سوخت و طریقه ی عملکرد سنسور اکسیژن و مدارات کاربراتور مطالبی بیان شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش سیستم سوختراسانی انژکتوری مدل کیا kia

در این ویدئو نحوه ی کار سیستم سوخترسانی انژکتوری مدل کیا و نحوه ی عیب یابی سیستم انژکتور توسط شرکت سایپا آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش سیستم سوختراسانی انژکتوری مدل ساژم

در این ویدئو نحوه ی کار سیستم سوخترسانی انژکتوری مدل ساژم آموزش داده می شود و طریقه ی کار سنسور ها و عملگر ها بیان شده و نحوه ی عیب یابی آنها نیز آموزش داده شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


کاربراتور پراید

در این فیلم نحوه ی باز و بست و تنظیمات کاربراتور پراید آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


تنظیم موتور پراید کاربراتوری

در این ویدئو نحوه ی تنظیم موتور پراید کاربراتوری به کمک دستگاه CO سنج و پیچ های کاربراتور و به کمک کنترل دور موتور توضیح داده شده است .

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزش باز کردن موتور پراید شرکت سایپا قسمت اول

در این فیلم نحوه ی بستن و تنظیمات سوپاپ ها ، سر سیلندر ، اویل پمپ مانیفولد ها و … بر روی موتور پرایدآموزش داده می شود، این فیلم توسط شبکه ی آموزش تهیه شده است

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


 فیلم آموزش باز کردن موتور پراید شرکت سایپا قسمت دوم

این فیلم توسط شرکت سایپا تهیه شده است و در آن نحوه ی باز و بست موتور پراید آموزش داده می شود،

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات