هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

سیستم تعلیق، فرمان و ترمز خودرو

پودمان یک چرخ خودرو و تعمیر توپی (کلیک کنید)


پودمان دوتعمیر اجزای اصطکاکی سیستم ترمز و سیستم پارک خودرو

قسمت های مختلف سیستم ترمز

در این ویدئو قسمت های مختلف سیستم ترمز خودرو نمایش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


پودمان سه تعمیر اجزاء هیدرو لیکی سیستم ترمز


آموزش سیستم ترمز پراید

در این فیلم نحوه ی باز و بست و تنظیمات سیستم ترمز جلو و عقب پراید آموزش داده می شود، این آموزش توسط شرکت سایپا تهیه شده است

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


پودمان چهار سیستم تعلیق خودرو(کلیک کنید)

پودمان پنج تعمیرات سیستم فرمان خودرو سواری (کلیک کنید)