هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

سرویس و نگهداری خودرو های سواری

پودمان اول کتاب سرویس و نگهداری خودرو های سواری

در اینجا فیلم های آموزشی کتاب سرویس و نگهداری در دو قسمت ارائه شده است قسمت اول فیلم هایی است که در آنها کتاب آموزش داده می شود و در قسمت دوم فیلم های کمک آموزشی مورد استفاده در حین آموزش

1- فیلم های آموزش کتاب سرویس و نگهداری (در این فیلم ها کتاب آموزش داده می شود)

 1. پودمان یک سرویس و نگهداری خودرو

 2. پودمان دو سرویس و نگهداری خودرو

 3. پودمان سه سرویس و نگهداری خودرو

 4. پودمان چهار سرویس و نگهداری خودرو

 5. پودمان پنج سرویس و نگهداری خودرو

جهت دیدن فیلم های کمک آموزشی مربوط به هر صفحه بر روی شماره ی آن صفحه کلیک نمایید.

صفحه 11تا 15 پودمان اول

 • قسمت های مختلف خودرو
 • تجهیزات فردی
 • اجرای 5s در کارگاه خودرو
 • تجهیزات ایمنی و علائم ایمنی و بهداشتی

صفحه 19 پودمان اول

روش استفاده از تجهیزات کارگاهی و ابزار اندازه گیری دقیق

صفحه 23 پودمان اول

انواع پیچ، مهره، واشر و شابلون رزوه

صفحه 25 پودمان اول

طریقه کار کولیس

صفحه 29 پودمان اول

انواع اتصالات و ابزارهای آچارکشی

صفحه 35 تا 41 پودمان اول

 • سیستم انتقال قدرت
 • سیستم فرمان
 • سیستم ترمز
 • سیستم تعلیق

صفحه 50 تا 62 پودمان اول

 • انواع تسمه و سیستم تایمینگ
 • تعویض تسمه تایم خودرو

پودمان دوم کتاب سرویس و نگهداری خودر های سواری

صفحه 72 تا 83 پودمان دوم سرویس و نگهداری

 • تعویض روغن موتور با دستگاه ساکشن
 • تعویض روغن موتور به صورت دستی

پودمان سوم کتاب سرویس و نگهداری خودر های سواری

صفحات 114 تا 115 پودمان  سوم سرویس و نگهداری

 • تعویض روغن سیستم هیدرولیک

صفحات 140 تا  159 پودمان سوم سرویس و نگهداری

 • سیستم خنک کاری موتور

پودمان چهارم کتاب سرویس و نگهداری خودر های سواری

صفحات 167 تا 168 پودمان چهار سرویس و نگهداری

 • اصول کار کرد موتور

صفحات 177 تا 191 پودمان چهار سرویس و نگهداری

 • تعویض فیوز ها
 • کار با دستگاه چهار گاز
 • کار با دستگاه دیاگ
 • کمپرس سنجس سیلندر

صفحات 196تا 204 پودمان چهار سرویس و نگهداری

 • فیلر گیری سوپاپ ها
 • سوپاپ هیدرولیکی
 • تایمینگ سوپاپ ها
 • تست ترموستات

پودمان پنجم کتاب سرویس و نگهداری خودر های سواری

صفحات 213 و 220 پودمان پنجم سرویس و نگهداری

 • پیاده سازی موتور از روی خودرو
 • سوار کردن موتور روی خودرو