هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

مدارس

بنام خداوند جان آفرین
حکیم سخن در زبان آفرین

جهت رفتن به صفحه آزمونهای بر روی نام مدرسه خود کلیک نمایید

1- هنرستان مرشدیان ناحیه 7