هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

پودمان پنج دانش فنی پایه خودرو

دانش فنی پایه مکانیک خودرو

آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت اول

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو از ابتدا تا صفحه ی ۱۱۵ توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم ۶ دقیقه و ۲۱ ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت دوم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو از صفحه ۱۱۶تا صفحه ی ۱۱۷ توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم ۸ دقیقه و ۵۸ ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت سوم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو از صفحه ی ۱۱۷ تا صفحه ی ۱۱۹ توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم ۹ دقیقه و ۴۰ ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت چهارم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو صفحه ی ۱۲۰ توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم ۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت پنجم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو از صفحه ی ۱۲۱ تا صفحه ی ۱۲۲ توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم ۷ دقیقه و ۵۸ ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت ششم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو از صفحه ی ۱۲۲ تا صفحه ی ۱۲۴ توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم ۷ دقیقه و ۳۷ ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت هفتم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو صفحه ی ۱۲۴ توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم ۶ دقیقه و ۳۸ ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت هشتم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو از صفحه ی ۱۲۵ تا صفحه ی ۱۲۶ توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم ۹ دقیقه و ۳۲ ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت نهم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو از صفحه ی ۱۲۷ تا صفحه ی ۱۳۱ توسط مهندس محمودی از هنرستان فنی و حرفه ای ره پویان صنعت آموزش داده می شود
مدت این فیلم ۱۷ دقیقه و  ۴۶ ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.