هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

پودمان پنج دانش فنی پایه خودرو

دانش فنی پایه مکانیک خودرو

آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت اول

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو از ابتدا تا صفحه ی 115 توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم 6 دقیقه و 21 ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت دوم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو از صفحه 116تا صفحه ی 117 توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم 8 دقیقه و 58 ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت سوم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو از صفحه ی 117 تا صفحه ی 119 توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم 9 دقیقه و 40 ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت چهارم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو صفحه ی 120 توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم 7 دقیقه و 29 ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت پنجم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو از صفحه ی 121 تا صفحه ی 122 توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم 7 دقیقه و 58 ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت ششم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو از صفحه ی 122 تا صفحه ی 124 توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم 7 دقیقه و 37 ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت هفتم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو صفحه ی 124 توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم 6 دقیقه و 38 ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت هشتم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو از صفحه ی 125 تا صفحه ی 126 توسط گروه مهندس شو آموزش داده می شود
مدت این فیلم 9 دقیقه و 32 ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش پودمان پنج دانش فنی پایه مکانیک خودرو قسمت نهم

در این فیلم پودمان پنج دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو از صفحه ی 127 تا صفحه ی 131 توسط مهندس محمودی از هنرستان فنی و حرفه ای ره پویان صنعت آموزش داده می شود
مدت این فیلم 17 دقیقه و  46 ثانیه می باشد

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.