هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

 

پودمان یک تعمیرات مکانیکی موتور

 

قسمت اول پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش اول (مقدمه) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت دوم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش دوم (مقدمه) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت سوم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش سوم(مقدمه) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت چهارم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش چهارم(مقدمه) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت پنجم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش پنجم – کلیات سرسیلندر توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین کتاب تعمیرات مکانیکی موتور  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت ششم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش ششم (VVT) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت هفتم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش هفتم – بررسی ظاهری سرسیلندر توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت هشتم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش هشتم – آزمایش کمپرس سنجی توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت نهم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش نهم – آزمایش نشتی سنجی توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت دهم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش دهم- آزمایش خلا سنجی توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت یازدهم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش یازدهم – باز کردن و بررسی اجزا – سوپاپ PCV توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت دوازدهم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش دوازدهم- باز کردن و بررسی اجزا – درپوش سوپاپ توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت سیزدهم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش سیزدهم- باز کردن و بررسی اجزا – انگشتی و میل سوپاپ (قسمت اول) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت چهاردهم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش چهاردهم- باز کردن و بررسی اجزا -بررسی میل سوپاپ (قسمت دوم) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت پانزدهم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش پانزدهم – باز کردن و بررسی اجزا -بررسی عملکرد cvvt توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت شانزدهم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش شانزدهم- باز کردن و بررسی اجزا -بررسی تایپیت توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت هفدهم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش هفدهم- باز کردن و بررسی اجزا – باز کردن سرسیلندر توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت هجدهم پودمان یک کتاب تعمیرات مکانیکی موتور

در این ویدئو سیستم سرسیلندر – بخش هجدهم – – باز کردن و بررسی سوپاپ (قسمت اول) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات مکانیکی موتور آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.